w

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Możesz otrzymać nawet 1500 zł dodatku

Już teraz w życie wchodzą nowe przepisy, będące częścią tarczy osłonowej. Ustawa ma pomóc gospodarstwom domowym zrekompensować wzrost cen prądu, a także żywności. Podpisana właśnie przez prezydenta ustawa, pozwala na wypłatę nowego dodatku. Ten jest przeznaczony dla najuboższych i najbardziej dotkniętych podwyżkami obywateli. Pieniądze będą wypłacone dwukrotnie w ciągu roku. Pierwsza transza zostanie przelana 31 marca 2022 roku, a druga – 2 grudnia 2022 roku.

Sponsorowane

Jak informuje w oficjalnym komunikacie Kancelaria Prezydenta RP

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3-osobowego, 850 zł dla 4-5-osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Pixabay

Najwięcej otrzymają te gospodarstwa, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest koza, kominek, ogrzewacz powietrza lub kocioł, a paliwem jest węgiel lub produkty węglopochodne. W takim przypadku dodatek będzie większy o 25%. Dodatkowo mamy zapewnienie ze strony prezydenta, że dodatek będzie przysługiwał, nawet wówczas kiedy dane gospodarstwo przekroczy kryterium dochodowe. Określono też minimalną kwotę dodatku osłonowego. To 20 złotych.

Sponsorowane

Uzyskane środki z dodatku osłonowego, nie mogą też podlegać egzekucji. Nie mogą też wpływać na wysokość i kryterium przyznawania świadczeń socjalnych. Nie są też częścią podatku dochodowego.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wyjaśniono.

Pxhere

Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – podano w komunikacie.

Flickr

Google News
Obserwuj citybuzz logo w Google logo News i bądź zawsze na bieżąco!

Napisane przez Marek Banaś

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Sponsorowane

   Co jako pierwsze zauważyłeś na obrazku? Odpowiedź zdradzi twój największy strach

   “Będzie rozwód?”. Marianna Schreiber szczerze odpowiedziała na pytanie fana